Joukkue

Artoma Vesa
Hakonen Timo
Heinonen Joonas
Hilden Erkki
Juhanila Tuukka
Juurinen Tero
Juurinen Anssi
Kinnunen Tero
Korhonen Anssi
Korpelainen Jonne
Koskinen Tuomo
Laaksonen Janne
Lydman Veli-Matti
Mäkelä Mikko
Pyykkö Jukka
Räty Samuli
Vartiainen Ville

Toimihenkilöt